De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een personeels - en oudergeleding; elk bestaande uit twee personen. Zij behartigt de belangen van leerlingen, ouders en team. Zij is een bij de wetgeving vastgelegd orgaan. De MR is een platform waarin ouders/verzorgers mee kunnen denken, praten en beslissen over zaken die de school aangaan. Afhankelijk van het onderwerp kan dit instemming of adviesrecht zijn.

De oudergeleding kunt u te allen tijde benaderen met uw vragen en /of problemen aangaande alle zaken die met “Sjaloom” te maken hebben.

De vergaderingen zijn openbaar. De data van de vergaderingen worden vermeld in de nieuwsbrief. Onze M.R. heeft een afvaardiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze behartigt de overkoepelde belangen van leerlingen, ouders en team en is gesprekspartner van de algemeen directeur. De G.M.R. bestaat uit ouders en leerkrachten van de aangesloten PCBO -scholen (5). Jaarlijks vergadert men ± vijf keer samen met  de algemeen directeur van de PCBO Voorst en één keer per jaar met de Raad van Toezicht. De (G)MR vergaderingen zijn openbaar. Informatie over data vindt u in de nieuwsbrieven. Bij de ingang van school ligt een map met agenda´s en notulen ter inzage.

De MR bestaat momenteel uit de personeelsleden: Teun Palm en Evelien Haverslag en de ouders: Mirjam Harmsen en Dianne van Zijtveld.
Kerkstraat 25 7383 CB Voorst 0575-501229 sjaloom@pcbovoorst.nl
© 2019 Christelijke Basisschool Sjaloom|powered by BasisOnline