Wij zijn de kinderen van groep 7/8!

Wij zijn een groep van 30 kinderen.
Meester Corné staat de hele week voor de groep.


Wat doen we allemaal in groep 7/8?
We hopen allemaal op en werken aan een heel gezellig en leerzaam schooljaar.
Daarom hebben we aan het begin van het jaar samen groepsafspraken gemaakt. We hebben nagedacht over wat we allemaal belangrijk vonden en hoe we het wilden hebben in en rond de klas. Iedereen heeft daarbij inbreng gegeven wat voor hem/haar belangrijk is. Door alles samen te voegen hebben we gezamenlijk klassenafspraken gemaakt, waar iedereen achter stond! Hiervoor zetten we ons in en we helpen elkaar eraan te herinneren.   


Snappet
Met rekenen en spelling gebruiken we de tablets. De meester begint eerst een klassikale instructie, waarna de verwerkingsopdrachten voor de kinderen adaptief zijn. Zo werken de kinderen echt op hun eigen niveau en krijgen ze direct feedback van Snappet. Hierbij enkele reacties van de kinderen hierover:

‘Ik vind rekenen nu echt veel leuker, omdat  het op mijn niveau aangeboden wordt’

‘Ik maak nu veel meer opdrachten omdat ik graag sterren wil halen’


Wereldoriëntatie                                                              
Wereldoriëntatie  is voornamelijk opgebouwd rond de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. De kinderen krijgen klassikale lessen op de tablet via Maandtaak (de kinderen hebben allemaal een eigen inlognaam/wachtwoord). Verder gaan de kinderen zelfstandig, in tweetallen of in groepjes aan het werk. De kinderen kiezen zelf welk onderwerp ze willen kiezen waarin ze zich willen verdiepen. Wat ze geleerd hebben presenteren ze voor in de klas (met bijvoorbeeld een powerpoint, prezi, toneelstukje, muurkrant, folder of werkstuk). Na de klassikale lessen en de presentaties van de kinderen krijgen de kinderen een toets.

Met topografie leert groep 7 Europa, groep 8 de Wereld.

Spreekbeurt en boekbespreking
Elk kind houdt in groep 7/8 een spreekbeurt en een boekbespreking. Een goede voorbereiding is hierbij natuurlijk van groot belang. In de klas hangt een lijst met de data van de spreekbeurten en boekbesprekingen. Natuurlijk krijgen de kinderen les over hoe ze leren presenteren!
 
Huiswerk 
Op maandag krijgen de kinderen een weektaak. Hierin staan diverse opdrachten met zowel verdieping als oefeningen die gericht op de vakken spelling, taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. Op maandag wordt de oude weektaak ingeleverd en krijgen de kinderen een nieuwe voor de komende week. Na de herfstvakantie werken de kinderen aan 2-wekentaak. Zo leer je steeds beter plannen!

Rekentuin en Taalzee
Rekentuin en Taalzee zijn adaptieve web-based oefenprogramma’s. Dat betekent dat de opdrachten die de kinderen moeten maken aangepast zijn op hun eigen niveau. Op woensdag oefenen de kinderen met Taalzee en Rekentuin. Hiervoor krijgen de kinderen hun eigen inlogcode.

Agendagebruik
Een goede planning voorkomt dat je op het laatste moment nog aan je huiswerk moet beginnen. In groep 7/8 wordt er gestart met het agendagebruik. De kinderen leren zo plannen om op deze manier toe te werken naar het voortgezet onderwijs, waar ze te maken krijgen met meer vakken en meer huiswerk.

Kanjertraining
In de klas werken veel samen. Dit doen we ook op de Kanjer-manier. We benoemen gedrag wat we zien, zowel het witte-pettengedrag (goed-gedrag) maar ook het zwarte-pettengedrag (pest-gedrag) / rode-pettengedrag (meeloop-gedrag) en geel-pettengedrag (zielig-gedrag). Samen leren we waar we voor staan. We leren wie we zelf zijn, wat je talenten zijn, maar ook wat iemand anders zijn/haar talenten zijn. Daarna gaan we verder kijken naar hoe we dat dan kunnen combineren. Dit doen we elke vrijdagmiddag, waarbij we in de kring zitten. Enkele opmerkingen van de kinderen hierover:

                ‘Eerst vertrouwde ik hem echt niet, maar eigenlijk is het een hele leuke jongen ’

                                                               ‘Ik heb echt ontdekt waar ik goed in ben en daar ben ik trots op!’

‘Door samen te werken leer ik nu veel meer, dan wanneer ik het alleen zou moeten doen’
 
 
‘Samen maken we er een mooi jaar van!’
Namens 30 kinderen en meester Corné
Kerkstraat 25 7383 CB Voorst 0575-501229 sjaloom@pcbovoorst.nl
© 2019 Christelijke Basisschool Sjaloom|powered by BasisOnline