De oudercommissie

De oudercommissie (OC) is een groep ouders die een klankbord vormen voor de directeur van de school. Zij adviseren de directie over allerlei beleidszaken. De oudercommissie heeft verder als taak, met de subcommissies zoals de werkgroep onderhoud, de ouderwerkgroep schoolactiviteiten (OWG), werkgroep overblijven, werkgroep PR en de werkgroep verkeers­veiligheid, relevante beleidszaken door te nemen en structuur en coördinatie in de ouderhulp te verzorgen.

De oudercommissie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. De oudercommissie wordt door en uit ouders gekozen. De vergaderingen van de O.C. zijn openbaar. De vergaderingen van de werkgroepen zijn openbaar. Verslaglegging vindt u in de nieuwsbrieven en op het prikbord.

De OC bestaat uit de volgende personen:

 

Janneke Hendriksen      Janneke.hendriksen@upcmail.nl  
Steven McLean              steven.maclean76@gmail.com  
Nicole Ekkers  nicole.ekkers@telfort.nl  
Rick Pierik         rick@mijnreclamebureau.nl
Helene van Dongen    
Marieke van de Brink    
Bea Sarink    


 

 

 

 

Kerkstraat 25 7383 CB Voorst 0575-501229 sjaloom@pcbovoorst.nl
© 2019 Christelijke Basisschool Sjaloom|powered by BasisOnline