Inschrijving

U schrijft uw kind in met behulp van een set formulieren, dat verkrijgbaar is bij de juf van groep 1/2 of de directeur. De set bestaat uit een aantal delen. Klik hieronder om de formulieren te downloaden.

inschrijfform nieuw-versie 2010 sjaloom

Ouderverklaring gewichtenregeling sjaloom 2010.doc

Verklaring instemmen grondslag

Aanmeldingsformulier en brief donateur

Ouderverklaring gewichtenregeling sjaloom 2014


Ouderbijdrage incasso formulier

Als wij deze formulieren ontvangen, is uw kind aangemeld.

Na acceptatie ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Uw kind mag ongeveer een maand voor zijn/haar vierde verjaardag jaar een aantal dagdelen meedraaien. Bij inschrijving van uw kind krijgt u tevens een formulier voor de vrijwillige ouderbijdrage en een formulier waarbij u zich kunt opgeven als donateur van de Stichting P.C.B.O. Voorst

Wij adviseren ouders en/of verzorgers hun kind als het drie jaar wordt aan te melden. Er kan dan een afspraak worden gemaakt met de directie. Deze zorgt voor informatie en een rondleiding door het gebouw en voor de formaliteiten rond de inschrijving en toelating. Door de leerkracht van de (aanvangs) groep wordt ca. 6  weken voor toelating contact met u opgenomen. Er kunnen dan afspraken worden gemaakt om een aantal keren ter kennismaking op school te komen. Voordat uw kind vier jaar wordt krijgt het, ter verwelkoming een kaart met daarop de naam van de leerkracht(en) die het krijgt, de groep waarin hij/zij geplaatst wordt en de dag waarop hij/zij op school verwacht wordt. Bij toelating wordt een leerlingenkaart aangemaakt.

Wanneer een leerling van een andere school komt, neemt de school vooraf contact op met de vorige school. Wij ontvangen van de “oude” school een onderwijskundig rapport (als ouder/verzorger ontvangt u daarvan een afschrift). Op deze manier hebben wij snel zicht op de mogelijkheden van de nieuwe leerling.

 

Kerkstraat 25 7383 CB Voorst 0575-501229 sjaloom@pcbovoorst.nl
© 2018 Christelijke Basisschool Sjaloom|powered by BasisOnline