Welkom op school in groep 1 en 2 schooljaar 2017 - 2018.
 
Uw kind is bijna 4 jaar. En dan mag hij/zij naar de basisschool.
Gezellig bij ons op de Sjaloom. Spannend voor uw kind maar ook spannend voor u als ouder. We hopen dat deze informatie u wat meer duidelijkheid zal geven over het reilen en zeilen in groep 1/2.
 
Welke juf werkt wanneer?
 
Dag ochtend middag
maandag Juf Ellen Juf Elllen
dinsdag Juf Ellen Juf Ellen
woensdag Juf Marga  
donderdag Juf Ellen Juf Ellen
vrijdag Juf Ellen Juf Ellen
 
Nieuwsbrief:
Vanaf het moment dat uw kind 4 jaar is, ontvangt u elke maandag de nieuwsbrief van school
via de mail.
Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk.
Dus wilt u op de hoogte blijven dan raden we u zeker aan om de nieuwsbrief te lezen.
 
Website:
Ook op de website kunt u informatie vinden.
 
Klasbord:
Regelmatig zetten we foto’s en informatie over onze groep op klasbord. Dit wordt gedeeld in een veilige digitale omgeving, waarin alleen ouders van onze groep toegang hebben. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u hiervoor een uitnodiging en een code van de leerkracht.
 
Gymmen:
Op vrijdagmorgen hebben de kinderen direct om 8.30 uur gym. U brengt uw kind dan naar de gymzaal aan de Kruizemuntstraat en helpt met schoenen aan doen. We willen graag om 8.30 uur beginnen met de gymles. De kinderen dragen gymschoenen liefst met klittenband of elastiek.
 
Vanaf de herfstvakantie tot aan de voorjaarsvakantie gaan we ook op dinsdag gymmen. U kunt uw kind dan ook om 8.30 in de gymzaal brengen. In de nieuwsbrief vermelden we wanneer de gym op dinsdag start.
 
Ouderhulp:
Bij sommige activiteiten kunnen we niet zonder uw hulp.
In de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de activiteiten en wanneer we uw hulp kunnen gebruiken.
 
Het prikbord:
Op het prikbord in de gang hangt een verjaardagskalender. Op deze kalender kunt u invullen wie wanneer ( papa, mama, opa of oma) jarig is. Het is handig wanneer u alle verjaardagen aan het begin van het jaar of wanneer uw kind instroomt alvast op deze verjaardagskalender invult. Uw kind kan dan op tijd een kleurplaat maken. Soms staat er ook informatie op het prikbord over thema’s of nieuwtjes uit de groep.
 
Foto:  
Van elk kind maken we een foto die we in de groep gebruiken bijv. om maatjes te maken. Maatjes helpen elkaar en staan samen in de rij. Dit is voor de kinderen heel duidelijk.
 
Inloop:
Wij openen onze deuren om 8.20 uur. De kinderen komen binnen, zetten hun tas in de kast bij de ingang, doen hun jas in een luizenzak en hangen deze aan de kapstok. Dan gaan de kinderen de klas in en geven ze de juf een hand en zetten hun bekers in de mandjes op het aanrecht. Zo heeft de juf iedereen even gezien, daarna kunt u samen met uw kind een spel uit de kast pakken en even samen aan het werk gaan. Om 8.30 uur maken wij d.m.v. een liedje duidelijk dat het tijd is om afscheid te nemen van uw kind. Wij starten dan met ons programma.
 
Eten en drinken:
Rond 10.15 uur gaan we altijd eten en drinken met de kinderen. De kinderen mogen voor de ochtend een stuk fruit mee of een koek, liefst niet teveel, het moet een tussendoortje blijven. Het zou fijn zijn als het drinken in bekers mee naar school gaat en het eten, ook het fruit, in een bakje. Het drinken gaat in de bakken op het aanrecht in de klas. Het drinken voor de ochtend gaat in de groene bakken en voor de middag in de blauwe bakken, deze gaan in de koelkast. Het eten blijft in de tassen. De tassen kunt u kwijt in de kast in de kleine hal bij de kleuteringang.
Rond 12.00 uur gaan we samen lunchen op school. Daarvoor kunt u uw kind brood meegeven in een broodtrommeltje.
 
Luizentas:
Uw kind heeft een eigen luizentas voor de jas voorzien van naam en een eigen plekje op de kapstok. Wij stimuleren de kinderen om elkaar te helpen de jas in de tas te doen. Vooral voor de kinderen van groep 1 is dit best een moeilijk karweitje.
 
 Verjaardag:
We maken altijd een feestje van de verjaardag van uw kind. Want jarig zijn is een spannende en bijzondere gebeurtenis voor kleuters. We maken voor uw kind een feestelijke verjaardagmuts. Er staat een feestelijke taart op tafel. We zingen uit volle borst verschillende liedjes. Ook mag uw kind kiezen uit een aantal opdrachten/spelletjes. Zo zetten we uw kind op deze speciale dag in het zonnetje. Uiteraard mag uw kind trakteren in de groep en mag uw kind naar de juffen en meesters om zich te laten feliciteren. Uw kind krijgt een mooie kaart waarop alle meesters en juffen iets schrijven.
 
Uitnodigen:
Als uw kind een partijtje mag geven, wilt u de uitnodigingen dan niet in de klas uitdelen maar bijvoorbeeld aan het hek aan andere kinderen/ouders? Dit voorkomt een hoop teleurstellingen.
 
Thema’s:
De lesstof in groep 1 en 2 wordt niet in vakken opgedeeld maar geďntegreerd aangeboden via thema's. Thematisch werken geeft samenhang aan alle activiteiten, waarbij ieder kind zich op eigen niveau verder kan ontwikkelen. De leerkrachten begeleiden en stimuleren het leerproces van ieder kind. Bij een thema komen spelactiviteiten, werken met materialen, taal-, gespreks-, lees- en schrijf-, reken- en muziekactiviteiten aan bod. Bij elk thema maken we met de kinderen een woordweb en doen we spelletjes met 1 of 2 nieuwe letters. Alle activiteiten passen bij het thema van die periode.
Tijdens elk thema wordt samen met de kinderen een hoek of tafel ingericht, de thematafel
Via de nieuwsbrief vragen wij uw hulp voor het verzamelen van themaspullen.
Thematisch werken verhoogt de motivatie en betrokkenheid van de kinderen, ze worden enthousiast en ‘beleven wat ze leren’.
 
Engels:
Een keer per week krijgen de kinderen Engels via de methode Take it easy.
Op een speelse manier leren kinderen via het digibord Engelse woorden en liedjes, deze woorden printen we uit en komen in een map die in de boekenhoek wordt gelegd. Het Engelse woordenboek is heel populair.
 
Bieb op school:
Sinds de opheffing van de bibliotheek in het dorp Voorst krijgen alle kinderen de kans om op school boeken te lenen. Elke vrijdagmiddag is hiervoor de gelegenheid. Uw kind krijgt via school een biebpasje, waarvan een kopie wordt gemaakt. De kopie bewaren wij, het origineel gaat mee naar huis zodat uw kind ook buiten school om boeken kan lenen. De boeken gaan vrijdagmiddag mee naar huis. Boeken mogen maximaal drie weken geleend worden. Alleen op donderdag- en vrijdagmorgen kunnen de boeken weer mee naar school om geruild te worden in de daarvoor bestemde boekentas. Zonder de boekentas kunnen de boeken niet geruild worden. De boekentas krijgen de kinderen van school. Het uitlenen en innemen wordt door ouders geregeld. Zij worden gecoördineerd door een medewerkster van de bibliotheek.
 
Kleuteringang:
We hebben een aparte kleuteringang waar u ’s morgens naar binnen kunt. Vanaf 8.20 uur openen wij de deuren. Voor het ophalen om 14.30 uur kunt u, net als de andere ouders, wachten bij het trottoir aan de kleuterkant.
 
Natuurlijk gebeurt er veel meer in onze groep maar we hopen dat we u op deze manier een kijkje in de klas hebben gegeven.
Voor vragen bent u altijd welkom.
Samen maken we er een gezellig schooljaar van.
 
Vriendelijke groeten,
 
Juffen van groep 1 en 2
 
 
Kerkstraat 25 7383 CB Voorst 0575-501229 sjaloom@pcbovoorst.nl
© 2019 Christelijke Basisschool Sjaloom|powered by BasisOnline