Hier vindt u het schoolplan 2015-2019 van  cbs “Sjaloom”, het ondernemingsplan en tevens schoolontwikkelingsplan van de school.  Binnen de kaders van het strategisch beleidsplan, de missie, visie en doelstellingen van de stichting en na zelfevaluatie en planning zijn wij gekomen tot doelstellingen op schoolniveau. Dit plan is geen doel op zich. De beleidskaders zijn bedoeld om ruimte aan te geven. Rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn goed omschreven. In onze hele organisatie is zelfverantwoordelijkheid daarbij een rode draad. 

Vanuit onze missie: ‘ samen spelen, samen leren, samen zijn’, kunnen we inhoud geven aan de doelen. Op die manier willoen wij zo goed mogelijk onderwijs bieden aan de kinderen die u aan onze zorg  toevertrouwd.
Kerkstraat 25 7383 CB Voorst 0575-501229 sjaloom@pcbovoorst.nl
© 2019 Christelijke Basisschool Sjaloom|powered by BasisOnline